<font id="te6ts"><xmp id="te6ts"></xmp></font>
<li id="te6ts"><nobr id="te6ts"></nobr></li>

 •       
    IN'S Linear Ball Bearing
    Flanged Slide Bearing
    Super Linear Ball Bearing
    IN'S Linear Ball Bearing System Case Unit
    IN'S Linear Ball Bearing System Support Rail Unit
    IN'S Linear Ball Bearing System Shaft Support
    IN'S Linear Ball Bearing System SM Shaft
    IN'S Linear Ball Bearing System Interchangeability list
    IN'S Linear Ball Bearing System Tolerances for inside diameter of housing
    
  Shaft tolerances 
  Tolerances for inside diameter of housing
   
  Unit : μm       
  Shaft diameter
  (mm)
  e f g h js j k m n p r Shaft diameter
  (mm)
  Over Incl. e6 f5 f6 g5 g6 h5 h6 h7 h8 h9 h10 js5 js6 j5 j6 k5 k6 m5 m6 n5 n6 p5 p6 r6 r7 Over Incl.
  3 6 -20
  -28
  -10
  -15
  -10
  -18
  -4
  -9
  -4
  -12
  0
  -5
  0
  -8
  0
  -12
  0
  -18
    0
  -30
    0
  -48
  ±2.5 ±4 +3
  -2
  +6
  -2
  +6
  +1
  +9
  +1
  +9
  +4
  +12
  +4
  +13
  +8
  +16
  +8
  +17
  +12
  +20
  +12
  +23
  +15
  +27
  +15
  3 6
  6 10 -25
  -34
  -13
  -19
  -13
  -22
    -5
  -11
  -5
  -14
  0
  -6
  0
  -9
  0
  -15
  0
  -22
    0
  -36
     0
  -58
  ±3 ±4.5 +4
  -2
  +7
  -2
  +7
  +1
  +10
  +1
  +12
  +6
  +15
  +6
  +16
  +10
  +19
  +10
  +21
  +15
  +24
  +15
  +28
  +19
  +34
  +19
  6 10
  10 14 -32 -16 -16 -6 -6 0 0 0 0   0    0 ±4 ±5.5 +5 +8 +9 +12 +15 +18 +20 +23 +26 +29 +34 +41 10 14
  14 18 -43 -24 -27 -14 -17 -8 -11 -18 -27 -43 -70   -3 -3 +1 +1 +7 +7 +12 +12 +18 +18 +23 +23 14 18
  18 24 -40 -20 -20 -7 -7 0 0 0 0    0    0 ±4.5 ±6.5 +5 +9 +11 +15 +17 +21 +24 +28 +31 +35 +41 +49 18 24
  24 30 -53 -29 -33 -16 -20 -9 -13 -21 -33 -52 -84   -4 -4 +2 +2 +8 +8 +15 +15 +22 +22 +28 +28 24 30
  30 40 -50 -25 -25 -9 -9 0 0 0 0   0      0 ±5.5 ±8 +6 +11 +13 +18 +20 +25 +28 +33 +37 +42 +50 +59 30 40
  40 50 -66 -36 -41 -20 -25 -11 -16 -25 -39 -62 -100   -5 -5 +2 +2 +9 +9 +17 +17 +26 +26 +34 +34 40 50
  50 65 -60 -30 -30 -10 -10 0 0 0 0    0     0 ±6.5 ±9.5 +6 +12 +15 +21 +24 +30 +33 +39 +45 +51 +60
  +41
  +71
  +41
  50 65
  65 80 -79 -43 -49 -23 -29 -13 -19 -30 -46 -74 -120   -7 -7 +2 +2 +11 +11 +20 +20 +32 +32 +62
  +43
  +73
  +43
  65 80
  80 100 -60 -36 -36 -12 -12 0 0 0 0    0      0 ±7.5 ±11 +6 +13 +18 +25 +28 +35 +38 +45 +52 +59 +73
  +51
  +86
  +51
  80 100
  100 120 -79 -51 -58 -27 -34 -15 -22 -35 -54 -87 -140   -9 -9 +3 +3 +13 +13 +23 +23 +37 +37 +76
  +54
  +89
  +54
  100 120
  120 150                        +88
  +63
  +103
  +63
  120 140
  140 160   -85
  -110
  -43
  -61
  -43
  -68
  -14
  -32
  -14
  -39
  0
  -18
  0
  -25
  0
  -40
  0
  -63
      0
  -100
       0
  -160
  ±9 ±12.5 +7
  -11
  +14
  -11
  +21
  +3
  +28
  +3
  +33
  +15
  +40
  +15
  +45
  +27
  +52
  +27
  +61
  +43
  +68
  +43
  +90
  +65
  +105
  +65
  140 160
  160 180                        +63
  +68
  +108
  +68
  160 180
  180 200                        +106
  +77
  +123
  +77
  180 200
  200 225 -100
  -129
  -50
  -70
  -50
  -79
  -15
  -35
  -15
  -44
  0
  -20
  0
  -29
  0
  -46
  0
  -72
     0
  -115
      0
  -185
  ±10 ±14.5 +7
  -13
  +16
  -13
  +24
  +4
  +33
  +4
  +37
  +17
  +46
  +17
  +51
  +31
  +60
  +31
  +70
  +50
  +79
  +50
  +109
  +80
  +126
  +80
  200 225
  225 250                        +113
  +84
  +130
  +84
  225 250
                                                                                               Copyright  © 2007 Silverstone machinery industry Co.,Ltd. All Right Reserved.                                                       Design:enxun.com
  日本一在线中文字幕,任我爽橹在线视频精品,琪琪电影网,在线偷拍偷拍青青,亚洲高清有码中文字